050 550 1199
 (ark. klo 8-17)

03/11/2021

SÄHKÖTURVALLISUUS - SAUNAN KIUAS

Varmista saunan kiukaan turvallinen käyttö.


Noin 2000 kiuas- tai sähköpaloa vuodessa Suomessa

Tulipaloa kutsutaan sähköpaloksi, jos se saa syttymisenergiansa suoraan sähköstä. Suomessa tapahtuu vuosittain noin 2000 tulipaloa tai palon alkua, jotka saavat alkunsa sähköstä.

Usein sähköpalo saa alkunsa saunan kiukaasta. Saunoja laittaa kiukaan päälle, tarkistamatta kiukaan päällistä tai ympäristöä. Myös lapset voivat laittaa ymmärtämättään kiukaan päälle. Kuuma kiuas säteilee voimakkaasti lämpöä ja voi sytyttää kiukaan läheisyydessä olevan materiaalin.

Sen vuoksi on syytä noudattaa aina sähkökiukaan mukana tulevia asennus-, turvallisuus-, käyttö- ja huolto-ohjeita. Hyväkin sähkökiuas voi muuttua hengenvaaralliseksi, jos sitä ei käytetä oikein.

Vinkkejä saunan kiukaan turvalliseen käyttöön

Jos kiukaassa esiintyy häiriöitä, sen käyttäminen pitää lopettaa välittömästi. Kiuas pitää huoltaa ja korjauttaa sähköalan ammattilaisella. Usein kaikkein parasta on ostaa kokonaan uusi kiuas ja asennuttaa se sähkömiehellä, jolla on asentamiseen ammattitaito ja luvat.

Ohjeita kiukaan turvalliseen käyttöön:

    • Älä koskaan kuivata pyykkejä saunassa

    • Tarkista aina ennen kiukaan päälle kytkemistä, että kiukaan päälle ei ole jäänyt mitään ylimääräistä

    • Asenna kiuaskivet aina ohjeiden mukaan

    • Huomioi kiukaan suojaetäisyydet joka suuntaan

    • Vaihda kiuaskivet säännöllisesti ja riittävän usein

Jos ripustat löylyhuoneeseen pyykkejä, pyykit voivat pudota kiukaan päälle. Kiukaan kuumat vastukset sytyttävät pyykit palamaan.

Vaikka saunassa ei kuivattaisikaan pyykkejä, kiukaalle voi silti joutua palavaa materiaalia. Saunan lauteiden suojana käytettävät pyyhkeet ja laudeliinat voivat päätyä vahingossa kiukaalle. Myös lapset saattavat leikkiä saunassa ja kiuaskivien väliin voi pudota huomaamatta lasten leluja.

Sähkökiukaalla on aina valmistajan antamat suojaetäisyydet. Näitä suojaetäisyyksiä tulee noudattaa tarkasti. Saunassa voi olla esimerkiksi irrallinen lattiajakkara tai laudejakkarat, nämä voivat päätyä vahingossa kosketuksiin kuuman kiukaan kanssa.

Kiuaskivien asennus tulee tehdä aina kiukaan valmistajan ohjeiden mukaan. Kiviä ei saa asentaa väkipakolla kiukaaseen. Kiviä asentaessa on hyvä tarkistaa kiukaan vastusten kunto. Jos vastukset ovat vääntyneet tai ne ovat vialliset, kiuas tulee huoltaa ja korjauttaa ammattilaisella.

Toiminta saunan kiukaan palotilanteessa

Jos sähkökiuas jostakin syystä syttyy palamaan:

• Pelasta välittömässä vaarassa olevat ihmiset.

• Katkaise heti kiukaasta virta sähkökeskuksen sulakkeesta tai pääkytkimestä.

• Tee alkusammutus esimerkiksi käsisammuttimella

• Poistu paikalta tarpeeksi ajoissa, savu on myrkyllistä ja tappavaa!

• Sulje ovet samalla kun poistut.

• Soita palokunta, kun olet itse turvassa.

• Opasta palokunta palopaikalle.

HUOMIOITAVIA PALOTURVALLISUUSASIOITA SAUNASSA!

• Valvo kiukaan käyttöä kaikissa tilanteissa.

• Älä jätä kiuasta päälle valvomatta.

• Huolehdi kiukaan ja sen ympäristön siisteydestä.

• Käytä ja asenna sähkökiuas ohjeiden mukaan.

• Korjauta tai poista käytöstä vioittunut kiuas.

• Huolehdi sähköasennusten luvanvaraisuudesta ja hyvästä kunnosta.

• Huolehdi palovaroittimien säännöllisestä testaamisesta ja paristojen vaihtamisesta.

• Älä kuivaa pyykkejä saunassa: tarkista ennen kiukaan päälle kytkemistä, että mitään ylimääräistä ei ole jäänyt kiukaalle.

Ole aina huolellinen saunaa lämmittäessä. Viallista kiuasta ei ole koskaan turvallista käyttää! Kun saunan ja kiukaan sähköturvallisuusasiat ovat kunnossa, saunassa on turvallista ottaa pehmeät ja kosteat löylyt.

Jos epäilet oman saunan kiukaan sähköturvallisuutta, pyydä paikalle Fixelin asiantuntija. Kun tarkastutat kotisi sähköjärjestelmän, saat selville sen todellisen kunnon sekä mahdolliset turvallisuusriskit.

Lähde: TUKES