Sähköjärjestelmä ei ole ikuinen, Tukesin lehdistötiedote

sähköjärjestelmä

vanhat sähkökeskukset ovat yksi yleisimmistä palon aiheuttajista

Sähköjärjestelmä ei ole ikuinen.. Viranomainenkin haluaa muistuttaa meidän esillä pitämästä aiheesta 10.8.2017 julkaistun lehdistötiedotteen kautta. Hyvin usein nämä viranomaisen tiedotteen jäävät omakotitaloasujilta huomaamatta vaikka ovat kodin turvallisuuden kannalta eräs tärkeimmistä asioista. Usein myös lehdistöltä unohtuu julkaista Tukesin (turvallisuus- ja kemikaalivirasto) sähköihin liittyviä tiedotteita tai vähintäänkin tiedottaminen on epätarkkaa ja puutteellista. Alla otteita Tukesin lehdistötiedotteesta. Sivun alalaidasta löytyvät linkit viralliseen tiedotteeseen sekä aiheeseen liittyviin artikkeleihin.

10.8.2017 Lehdistötiedote ”Kiinteistön sähköjärjestelmän kunnosta kannattaa huolehtia. Huonokuntoinen sähköjärjestelmä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon, sähköiskun tai tulipalon sekä pitkäaikaisen tuotantokeskeytyksen.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa kiinteistön omistajia ja vuokralaisia ennaltaehkäisemään vahinkoja ja häiriöitä ennakoivalla kunnossapidolla, ei pelkästään korjaamaan jo vikaantuneita asennuksia ja laitteita.”

”Kunnossapidon laiminlyönti voi johtaa sähkölaitteiston vaaralliseen vikaantumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon, josta pahimmillaan seurauksena voi olla ihmishenkien menetys. Kiinteistöjen sähköpaloissa menetetään vuosittain myös mittavia määriä omaisuutta, kuten esimerkiksi rakennuksia, koneita ja tuotantoeläimiä. Tämän lisäksi toiminta ja tuotanto saattavat keskeytyä tai jopa loppua kokonaan. Vahinko ja siitä aiheutuneet menetykset ovat usein isompia kuin vakuutuskorvaus.

Merkittävä osa sähkön käytöstä aiheutuvista henkilö- ja palovahingoista voitaisiin välttää, jos sähköjärjestelmien kuntoa tarkkailtaisiin säännöllisesti, niiden kunnossapito olisi ennakoivaa..”

Sähköjärjestelmä ei ole ikuinen

Sähköasennusten ja -laitteiden kunnosta on huolehdittava siinä missä muistakin rakennuksen osista, kuten esimerkiksi sen vesi- ja viemärijärjestelmistä. Turvallisuuden ja riskienhallinnan kannalta ei ole järkevää odottaa siihen asti, että jokin sähköjärjestelmän osa menee rikki tai pääsee vaarallisen huonoon kuntoon ja ryhtyä korjaustyöhön vasta sitten. Huonokuntoisista ja elinkaarensa päähän tulleista asennuksen osista, kuten tavanomaisista sähkökeskuksista, valaisimista ja pistorasioista, aiheutuu vuosittain lukuisia vaaratilanteita ja vahinkoja.

Sähköjärjestelmän turvallisuudesta ja kunnossapidosta vastaa rakennuksen omistaja tai vuokralainen.”

”Sähköasennukset ja niiden kunnossapito, samoin kuin järjestelmään kuuluvien sähkölaitteiden huolto ja korjaukset, ovat sähköalan ammattilaisten töitä.”

Lue koko tiedote täältä:

http://www.tukes.fi/Tiedotteet/

Kiinteistölehti oli julkaissut alla olevan tiedotteen, mutta tämäkin tavoittaa lähinnä isännöitsijöitä ja alan toimijoita.

Kiinteistölehden artikkeli aiheesta

Aiempi artikkelimme Ilta-sanomien uutisesta Keski-Suomessa

https://fixel.fi/paukahdukset-ja-valokaari-saikayttivat/